فروش قواره های 1000 متری در دماوند | تهران، افسریه