زمین با مجوز ساخت  بنای ویلایی در دماوند | دماوند، دماوند . گیلاوند .