فروش زمین با موقعیت تجاری حاشیه خیابان

۵ ماه پیش

خراسان رضوی، نیشابور
زمین واقع در حاشیه خیابان مدرس روبروی مدرس 19جنب کبابی سنندجی با موقعیت تجاری بسیار عالی و قیمت بسیار مناسب متراژ 150متر با حاشیه 8متر
منبع : شیپور
املاک بزرگ ایران
لینک منبع