باغ در متراژ دلخواه؛معاوضه با آپارتمان در تهران | تهران، اسلامشهر