زمین مسکونی 732 متری | ساری، مازندران ساری بلوار فرح اباد