فروشی و معاوضه زمین ساحلی  427 متری | مازندران، نوشهر