زمین 230 متری با موقعیت عالی در بابلسر | بابلسر، ابتدای کمربندی