فروش زمین -۷۰۰متری / زمین ویلایی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

یک قطعه زمین ویلایی واقع در جاده پلاژ ساری(بعد از زمینهای تفکیکی ارتش) به مساحت ۷۰۰ مترمربع به فروش می رسد.

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰