فروش چاه عمیق همراه با باغ پسته

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

چاع عمیق. با دبی 41 لیتر در ثانیه. 185هکتار زمین کاملا مرغوب. سند ششدانک. 2 کیلومتر فاصله با جاده اسیایی. دارای استخر. باغ پسته 43 هکتار.(بارده و تازه پیوند شده) اسطبل. خانه کارگری و اربابی. زمین کاملا مسطح

قیمت: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰