زمین مسکونی 388 متری  با سند شش دانگ در تنکابن | تنکابن، روستای برسبور