زمین آماده ساخت ویلا | لاهیجان، ابتدایه ورودی شهر میدان انتظام