فروش زمین کشاورزی و صنعتی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش زمین کشاورزی و صنعتی از زمینای روستای آقچه پیره هستش 14کیلومتری زنجان؛
سمت جاده تبریز ؛یک کیلومتری شهرک صعنتی ؛
دوتا مجوزچاه عمیق؛
فعلا کاربری کشاورزی هسش که به راحتی میشه ازطریق شهرک صنعتی مجوزگرفت وقابلیت احداث کاروخونه هم داره
کل زمین60هکتار
قیمت پایه: متری8.500تومان