فروش کارخانه ذغال صنعتی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

کارخانه ذغال صنعتی دارای 1600متر زمین 800متر سالن دپوی مواد اولیه قیمت کارشناسی 0123800411پیام قرایی