زمین و ویلا با باغ مرکبات سند دار | مازندران، نوشهر