زمین در قائم شهر | قائم شهر، جاده نظامی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

زمینی به مساحت 760 متر . در حال حاضر دارای درخت پرتقال . با بر 14 متر . بر خط . مناسب برای کاربری تجاری . قائم شهر . جاده نظامی. تلفن تماس: 09378294648 زمین و باغ املاک بزرگ ایران بیگ ملک Bigmelk منبع : شیپور
لینک منبع