فروش گاوداری شیری

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش گاوداری شیری 50هکتار زمین گاوداری با مجوز 1000راسی شیری 37 هکتار زیر کشت یونجه با چاه اب 16 اینچ با مجوز کشاورزی و چاه اب 6 اینچ با مجوز صنعتی شیر دوش کامل مخزن شیر 3 تن اتاق زایمان کامل سند تک برگ واقعا اکازیون 09123800411