زمین‌مسکونی | بندرانزلی، حومه

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان زمین‌در‌منطقه‌گورابجیر‌صحرا‌با‌فاصله‌150 متر‌تا‌اتوبان‌انزلی‌به‌رشت‌واقع‌شده‌کهبسیار‌م اسب‌برای‌ویلا‌سازی‌میباشد‌ودر آینده‌نزدیک‌طرحای‌زیادی‌از‌طرف‌منطقه‌آزاد‌انزل ی‌در‌انجا‌صورت‌خواهد‌گرفت تلفن تماس: 09196420684 زمین و باغ املاک بزرگ ایران بیگ ملک Bigmelk منبع : شیپور
لینک منبع