زمین برای ساخت گلخانه توت فرنگی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۱۲۵۶۰ متردارای سند دفترچه ایی مشا ,بصورت یک مستطیل کامل در راستای شمالی جنوبی با عرض ۷۱ متر,دوبر,یک طرف کامل چسبیده به یک باغ میوه بزرگ و نزدیک شهر دارای تمامی مجوزها برای احداث گلخانه توت فرنگی در هشتگرد(حاجی بیک)

مجوز احداث سالن گلخانه ۷۲۰۰ متر

مجوز ساخت بنا و استخر

مجوز تغییر کاربری از فرمانداری نظر آباد

فاصله از راه آسفالت و تیر برق و گاز ۸۰۰ متر

حق آب ۱/۵ ساعت در ۶ روز

دارای یک حلقه چاه بدون مجوز از قدیم

در ضمن وام بانکی 15% کشاورزی هم آماده داره،فوری فروشی قیمت متری ۳۳۰۰۰ تومان

تلفن تماس: 09121579445
لینک منبع