زمین مسکونی باسند قطعی | منجیل، علی اباد بالا

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان واقع در علی اباد بالاکمربندی روبروی مدرسه...بهرخیابان...سندششدانگ قطعی...مشارکت در ساخت هم انجام میدم تلفن تماس: 09374474418 زمین و باغ املاک بزرگ ایران بیگ ملک Bigmelk منبع : شیپور
لینک منبع