زمین ویلایی 4000 متری با ویوی عالی رانکوه املش | رانکوه، جورگوابر