فروش زمین کشاورزی ابی

۱۱ ماه پیش

سه قطعه زمین کشاورزی ابی یکجا خیلی مرغوب .بهترین منطقه هویج کاری با برداشت بالای صد تن در هکتار .بصورت جداگانه ویا یکجا فروخته میشود .سی درصد از مبلغ را خانه یا خودرو میتوانید بدهید. سهم اب چاه هم دارد .هم اکنون فعال وزیر کشت است..نیاز مالی برای خرید کار خانه دارم
املاک بزرگ ایران--Bigmelk.com
لینک منبع