زمین و باغ / 1622 متر زمین باسندعرصه/عیان،تجاری | گیلان، رشت