زمین و باغ / 420متر  زمین شهرکی 3نبش | چمستان، روستای سالده سفلی