زمین و باغ / زمين هاي فروشي در شهرك ويلايي در دماوند | تهران، دماوند