زمین و باغ / فروش یا معاوضه یک قطعه زمین باغی6600 متر | آستانه اشرفیه،