فروش ۵/۵ هکتار زمین کشاورزی واقع در دشت شیبلو ماکو