اجاره دادن منزل منزلی طبقه دوم در شهرک گلستان شیراز

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

منزلی طبقه دوم در شهرک گلستان خیابان بامداد 160متر مفید نزدیک به خیابان اصلی با تمام خدمات نزدیک نانوایی وسوپری وسبزی فروشی و......باقیمت 60میلیون رهن یا10میلیون رهن ویک میلیون اجاره. یا قابل تبدیل واگذار میگردد