فروش زمین زراعی دیم به مساحت حدود یک هکتار در زنجان

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش زمین زراعی دیم به مساحت حدود یک هکتار (9760 متر) در زنجان جنب جاده ی روستای باروت آغاجی با فاصله ی 300 متری ا جاده ی اصلی زنجان بیجار با قیمت مناسب به فروش می رسد.