ملک موقعیت اداری تهران

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

ملک موقعیت اداری تهران، جردن این آپارتمان موقعیت 100% اداری دارد.و مختص شرکتهای برند بوده.در 9 طبقه تک واحدی.ده سال ساخت.دربهترین خیابان جردن ازنظر موقعیت،دسترسی،عریض وپهن. دوطرفه بودن آن، سند تک برگ.15پارکینگ.خریدارمحترم فقط هزینه ی متراژ واحدهارا پرداخت مینماید درصورتی ک کل زمین نیز به نام خریدارمیباشد.قیمت استثنایی.

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع