فروش یا معاوضه زمین با پروانه پمپ بنزین

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

زمین فروشی بین نیشابور سبزوار پروانه چاه 3 اینچ 80 هکتار زمین دو بر جاده جدید تهران مشهد پروانه پمپ بنزین و پمپ گاز البته پیش مجوز-880000متر نیشابور-880مترمربع- 09394070672