خریدار حواله قیر

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

خریدار حواله قیر از پالایشگاه تهران اصفهان اراک به قیمت روز قیر 60.70 فله ای بشکه تانکر09123800411