خریدار قیر 60.70

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

خرید قیر فله 60.70خریدار حواله قیر از پالایشگاه جی پاسارگاد و پالایشگاه تهران 09123800411