زمین ۲۰۰ متری در کوهسار کردان

۵ ماه پیش
ویژه صفحه اول


زمین ۲۰۰ متری واقع در کوهسار - کردان روبروی مجتمع تفریحی ایثار- زمین دارای سند تک برگ می باشد. عرض ۱۰ متر و طول ۲۰ متر

قیمت: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰