فروش کارخانه تصویه روغن

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

800متر زمین 500 متر سالن 50 امپر برق 150 متر اداری لوازم و مخازن تکمیل فروش زیر قیمت کارشناسی 09123800411پیام قرایی