فروش کارخانه فلزی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش کارخانه فلزی 3000متر زمین 800متر سالن 100امپر برق جرثقیل 10تن زیر قیمت کارشناسی فوری فروشی09123800411پیام قرایی