فروش کارخانه ارد با سهمیه

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

کارخانه ارد با سهمیه 11000متر زمین 4800متر سالن ماشین الات ترک 2200تن سهمیه دولتی زیر قیمت کارشناسی پیام قرایی 09123800411

فروش کارخانه ارد_خرید کارخانه ارد_خرید و فروش کارخانه ارد_کارخانه ارد گندم_فروش کارخانه ارد گندم _خرید کارخانه ارد گندم _خرید و فروش کارخانه ارد گندم_سهمیه دولتی ارد گندم_