فروش اقساطی زمین در شهرک صنعتی شمس اباد

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش اقساطی زمین در شهرک صنعتی شمس اباد

تعداد محدودی زمین در شمس اباد

فقط با 30% پیش پرداخت

الباقی طی اقساط 30 ماهه( شرایط واگذاری شهرکهای صنعتی)
لینک منبع