فروش زمین کشاورزی دارای پرواربندی گوساله

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش زمین کشاورزی دارای یک واحد پرواربندی گوساله با ‎مساحت 100000 متر مربع وشامل یک واحد پرواربندی گوساله100راسی،سی وسه هزارمتربناو2حلقه چاه آب کشاورزی ودامداری درصورت خرید تماس بگیرید،معاوضه هم میشود
قیمت:متری6000 تومان،تخفیف هم داده میشود
ادرس: ‎نزدیک کارخانه قند قزوین