مشاوره خرید کارگاه و زمین در شهرکهای صنعتی با مجوز- شمس

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

مشاوره خرید کارگاه و زمین در شهرکهای صنعتی با مجوزهای مختلف

شامل صنایع غذایی فلزی سلولوزی سردخانه سنگبری شیمیایی و پلاستیک

در شهرکهای صنعتی شمس اباد -عباس اباد- پرند -اشتهارد -علی اباد –خوارزمی و...

از1000مترتا20000متر با امکانات آب ، گاز ، برق و تلفن شهرک با اخذ پایانکارشرکت مهندسی و مشاور رهنما

آدرس: تهران – گیشا MRTS.com

شهرک صنعتی شمس آباد

nourizadeh2005.blogfa.com

نوری زاده 09125131986
لینک منبع