600 متر پاساژ کلنگی فوری تهران

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

600 متر پاساژ کلنگی فوری تهران، شوش پاساژ کلنگی واقع در خیابان صاحب جمع نبش انبار گندم

600 متر 550 سرقفلی متر 12میلیارد تومان

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع