فروش اقساطی زمین صنعتی شمس اباد

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش اقساطی زمین در شهرک صنعتی شمس اباد زمین اقساطی با %30 پیش پرداخت 1000 زمین. 500 سوله 600 میلیون 2000 زمین با 1000 سوله 1.1 میلیارد 4000 زمین 2000 سوله 2.3 میلیارد شهرک صنعتی پرند 1450 زمین با 800 سوله 900 میلیون 2450 زمین با 1200 سوله 1.4 میلیارد رامین09193321600

لینک منبع