فروش سوله -کارخانه مواد غذایی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

زیر قیمت کارشناسی فروش سوله و کارخانه:
-3000 هزارمتر زمین
-1000متر سوله
-75متر اداری طبقه دوم
-برق 60 آمپر
-گاز 100مترمکعب
-آب لوله کشی شهری
-دارای سند سربی(شش دانگ)
-دارای جواز موادغذایی
-دارا بودن انواع ایزوها
-درحاله سوددهی

09123800411 پیام قرایی