فروش 4 هکتار زمین آبی همراه با 2 هکتار باغ

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

4 هکتار زمین آبی همراه با 2 هکتار باغ گردو با درخت های بالای 20 ساله (500درخت گردو وتعدادی میوه )واقع در استان کرمانشاه اطراف شهرستان کنگاور ، سند ششدانگ نزدیک به جاده آسفالت تامین آب از طریق چاه برقی. شماره تماس ما: - 09357644311...

قیمت: ۳۵۰