شهرک صنعتی سیاهسنگ فروش سوله _کارخانه

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

شهرک صنعتی سیاهسنگ فروش سوله _کارخانه 1000 زمین 500 متر سالن 75 امپر برق فروش کارخانه _فروش زمین_ فروش سوله قیمت هارا از ما بخواهید کاربری فلزی_ شیمیایی_ مواد غذایی_ پلاستیک_بهداشتی_دارویی_صنعتی
راهنمای شما در شهرک صنعتی سیاهسنگ_ شهرک صنعتی کمرد_شهرک صنعتی دماوند_ شهرک صنعتی ایینه ورزان_ شهرک صنعتی رودهن_ 09123800411پیام قرایی