شهرک صنعتی کمرد فروش سوله _ کارخانه

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

شهرک صنعتی کمرد فروش سوله _ کارخانه 500 متر زمین 200سالن 50 امپر برق فروش کارخانه _فروش زمین_ فروش سوله قیمت هارا از ما بخواهید کاربری فلزی_ شیمیایی_ مواد غذایی_ پلاستیک_بهداشتی_دارویی_صنعتی
راهنمای شما در شهرک صنعتی سیاهسنگ_ شهرک صنعتی کمرد_شهرک صنعتی دماوند_ شهرک صنعتی ایینه ورزان_ شهرک صنعتی رودهن_ 09123800411پیام قرایی