شهرک صنعتی ایینه ورزان فروش کارخانه_سوله

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

شهرک صنعتی ایینه ورزان فروش کارخانه_سوله 3000زمین 800 سالن 25 امپر برق فروش کارخانه _فروش زمین_ فروش سوله قیمت هارا از ما بخواهید کاربری فلزی_ شیمیایی_ مواد غذایی_ پلاستیک_بهداشتی_دارویی_صنعتی
راهنمای شما در شهرک صنعتی سیاهسنگ_ شهرک صنعتی کمرد_شهرک صنعتی دماوند_ شهرک صنعتی ایینه ورزان_ شهرک صنعتی رودهن_ 09123800411پیام قرایی.