کارخانه-سوله در شهرک صنعتی پایتخت

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

کارخانه-سوله در شهرک صنعتی پایتخت 3000مترزمین 1000مترسالن 50امپر برق.فروش کارخانه -زمین-سوله قیمتهارا از ما بخواهید.شیمیایی -موادغذایی -پلاستیک- فلزی -دارویی -بهداشتی -صنعتی- هایتک راهنمای شما جهت خرید در شهرک صنعتی عباس اباد-شهرک صنعتی خوارزمی -شهرک صنعتی پایتخت-شهرک صنعتی ایوانکی-شهرک صنعتی جنت اباد 09123800411 پیام قرایی