اخذ انواع وام های سنگین میلیاردی بالای 10 میلیارد و خرید و فروش زمین