اجاره و رهن کارگاه صنعتی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

اجاره و رهن کارگاه صنعتی کارگاهی با شرایط زیر رهن و اجاره داده می شود:

300 متر مسقف با ارتفاع 4.5 متر

100 متر مسقف با راتفاع 2.5 متر

900 متر حیاط و فضای باز

20 متر اتاق

برق سه فاز 25 آمپر

چاه آب آشامیدنی

چک تخلیه لازم است و اجاره ماهیانه اول ماه دریافت میگردد.
لینک منبع