فروش کارخانه زیر قیمت کارشناسی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش کارخانه-فروش کل یا بخشی از یک کارخانه در شهریار به مساحت 20000 متر مربع دارای سالن ، آب ، برق ، چاه عمیق ، مجوز وزارت صنایع و فعال در زمینه شیشه قابل تفکیک و افراز زیر قیمت کارشناسی و با شرایط مناسب

تلفن: 09351269995

09211268545
لینک منبع